บริการให้เช่า Cloud Server


cloud sever image

Cloud Server Store

Cloud Server เป็นกลุ่มของ Server หลาย ๆ ตัว ที่ช่วยกันทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่ง Cloud Server นี้ จะให้บริการในรูปแบบ Virtual Server (เซิร์ฟเวอร์เสมือน) ... Resource Pool จะประกอบไปด้วย CPU, RAM และ HDD ของทุกอุปกรณ์ (Physical Server, SAN storage) จะทำงานร่วมกัน เป็นที่มาของการที่ Cloud ช่วยกันทำงาน ทั้งนี้เพราะถ้าหากเป็น Server ธรรมดา เมื่อเกิดความเสียหาย หรือ ความผิดพลาดกับเครื่อง Server คุณจะต้องรอช่างมาทำการซ่อมแซมให้เสร็จก่อน จึงจะเปิดให้ทำงานใหม่ได้อีกครั้ง แต่หากใช้ Cloud Server เมื่อเกิดการเสียหายกับเครื่อง Server ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ระบบจะทำการย้ายให้ไปทำงาน ในเครื่องใหม่ทันที โดยไม่ต้องรอให้เครื่องซ่อมเสร็จก่อน ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลารอ เว็บไซต์หรือข้อมูลของคุณก็จะสามารถทำงานต่อได้โดยไม่สะดุด Cloud Technology คือเทคโนโลยีสำคัญแห่งอนาคต และจะมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้น ธุรกิจใด ก็ตามที่สามารถฉกฉวยโอกาสและสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อธุรกิจของตนได้ก่อน ก็ย่อมจะสามารถสร้างความได้เปรียบ และโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ขององค์กรได้ก่อนใคร

Build Your Own Cloud Server

Cloud Computing Options

1. Some operating systems impose a cap on the amount of RAM supported. Windows Server may be good for 4 GB or higher.
2. Primary drive includes 25 GB at no additional charge (100 GB option only charged for 75 GB).
3. Additional storage will be mounted as a separate drive from primary storage.

ทำไมต้องใช้ Cloud Store กับเรา Siamteam

  • • สามารถเลือกทรัพยากร Hardware และ พื้นที่การใช้งานได้
  • • สั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย รับชำระค่าบริการทั้ง Fiat Money และ Digital Currency
  • • สามารถใช้งานได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสั่งซื้อ
  • • คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานที่คุณกำหนดได้ด้วยตัวเอง
  • • สามารถขายคืนได้เมื่อต้องการ